Misyon ve Vizyon

İç Denetim Biriminin misyonu; Üniversitenin her türlü faaliyet ve işlemlerini, bağımsız ve tarafsız iç denetçileri vasıtasıyla; uygunluk, performans, malî, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi uygulamalarıyla risk esaslı olarak değerlendirmek ve yönetime yardımcı olmak suretiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine değer katmaktır.

Belirtilen misyon doğrultusundaki vizyonumuz ise; uluslararası standartlarda, çağdaş denetim tekniklerini kullanarak, dinamik ve değişime açık bir denetim anlayışıyla, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi faaliyetlerini daha iyiye doğru geliştirmektir.