Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Denetim Evreni

SÜREÇ/ALT SÜREÇ
1.Evrak İşlemleri Süreci
1.1.Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım
1.2.Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım
1.3.Dosyalama
1.4.Arşivleme (Resmi evrak ve Bilimsel yayın arşivleme)
1.5.Tebligat ve Zimmet işlemleri
2.Öğrenci ve personel değişim programları süreci
2.1.Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Süreci .
2.2.Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Süreci
2.3.Mevlana Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Prg. Süreci
2.4 Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı Süreci
3.Proje İşlemleri Süreci
3.1.İç Kaynaklı Bilimsel Projeler
3.2.Dış Kaynaklı Bilimsel Projeler
4.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler İşlemleri Süreci
4.1.Bilgi Edinme İşlemleri Süreci
4.2.Süreli Yayın İşlemleri
4.3.Süresiz Yayın İşlemleri
4.4.Haber ve Duyuru Yayma İşlemleri
4.5.Haber Toplama İşlemleri
4.6.Matbaa İşlemleri (Öğrenci Sınav Kâğıtları ve eğitim matery.)
4.7.Web Sayfası İşlemleri Süreci
4.8.Tanıtım İşlemleri Süreci
4.9.Etkinlik ve Organizasyon İşlemleri Süreci
5.Bilgi İşlem Hizmetleri Süreci
5.1.Teknik ve Yazılım Destek İşlemleri
5.2.Ağ Yönetimi ve Güvenliği İşlemleri
5.3.Yazılım İşlemleri Süreci
5.4.Otomasyon Programları Yönetimi İşlemleri
5.5.Sunucu (Server) Hizmetleri
6.Burs İşlemleri Süreci
6.1.Öğrenci Yemek Bursu İşlemleri
6.2.KYK Kredi ve Burs İşlemleri
6.3.Diğer Burs İşlemleri Süreci
7.Yargı, Soruşturma ve Hukuki Müşavirlik Hizmetleri
7.1 Adli Dava İşlemleri Süreci
7.2.İdari Dava İşlemleri Süreci
7.3. İcra ve Alacak Takip İşlemleri
7.4. Öğrenci Soruşturma İşlemleri
7.5.Akademik Personel Soruşturma İşlemleri
7.6. İdari Personel Soruşturma İşlemleri
7.7. Müşavirlik İşlemleri
7.8. Mevzuat Hazırlama Süreci
8.Personel Ödeme İşlemleri Süreci
8.1. Maaş Ödemeleri
8.2.Ek Ders Ödemeleri
8.3.Fazla Mesai Ücreti Ödemeleri
8.4.Döner Sermaye Ek Ödeme İşlemleri
8.5.İkramiye Ödeme İşlemleri ve Ayni Yardımlar
8.6.Yolluk Ödeme İşlemleri
8.6.1.Yurtiçi Görev Yolluğu İşlemleri
8.6.2.Yurtdışı Görev Yolluğu İşlemleri
8.7. Kıdem Tazminatı İşlemleri (iş Kanunu)
8.8.Ön Ödeme İşlemleri
8.9. Diğer Ödemeler
9. Personel Özlük İşlemleri Süreci
9.1. 2547 sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel (Öğretim Elemanları)
9.2. Öğretim Üyesi Atama İşlemleri
9.3. Öğretim Görevlisi ve Okutman Atama İşlemleri
9.4. Öğretim Yardımcıları Sınav ve Atama İşlemleri
9.5. 657 sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel Atama
9.6.Kadro İşlemleri Süreci
9.7.İntibak süreçleri
9.8.Terfi süreçleri
9.9.İzin İşlemleri Süreci
9.10.Görevde Yükselme İşlemleri
9.11.Görevden Ayrılma İşlemleri (Emeklilik-İstifa-Nakil-Ölüm)
9.12.Mal Beyanı İşlemleri
9.13.Pasaport Başvuru İşlemleri
9.14.Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İşlemleri
9.15.Hizmet içi Eğitim İşlemleri
10. Öğrenci İşlemleri Süreci
10.1 Önlisans ve Lisans Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri
10.2.Lisans Yerleştirme Sınavı ile Gelen Öğrenciler
10.3.Özel Yetenek Sınavı ile Gelen Öğrenciler
10.4. YÖS ile Gelen Öğrenciler
10.5. Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenciler
10.6. Dikey Geçiş Sınavı ile Gelen Öğrenciler
10.7.Değişim Programları veya Hareketlilikleri ile Gelen öğrenciler
10.8. UZEM Tarafından Kabul Edilen Öğrenciler
10.9. Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Kayıt ve Kabul İşl.
10.10. Özel Öğrenciler ve Diğer Öğrenciler
10.11.Ders Kaydı İşlemleri
10.12. Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri Süreci
10.13. Öğrenci Belge İşlemleri Süreci
10.14.Öğrenci Askerlik İşlemleri
10.15.Öğrenci Temsilci Seçimi İşlemleri
10.16.Kayıt Dondurma İşlemleri
10.17.Mezuniyet İşlemleri
10.18. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci
10.19. Öğrenci Toplulukları İşlemleri SKSD Başkanlığı
11. Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler SKSD Başkanlığı
11.1. Ders programlarının ve dağılımlarının hazırlanması ve duy.işl.
11.2.Ders puantajlarının hazırlanması işlemleri F
11.3.Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri
11.4.Öğrenci danışmanının belirlenmesi ve bildirilmesi
11.5. Sınav programlarının ilanı
11.6. Gözetmenlik görevlerinin belirlenmesi ve ilanı
11.7. Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girişi ve  Sınav Kağıtlarının Muhafazası
11.8. Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendirilmesi Süreci
11.9. Öğrenci Staj İşlemleri Süreci
12. Gelir İşlemleri
12.1. Örgün Eğitim Katkı Payı
12.2. İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti
12.3. Uzaktan Eğitim Öğrenim Ücreti ve Materyal Gelirleri
12.4. Tezli Yüksek Lisans Katkı Payı
12.5. Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Ücreti
12.7. Doktora
12.8. Mal Satış Gelirleri Döner Sermaye İşletmesi Ziraat
12.9. Sağlık Hizmetleri Satış Geliri Döner Sermaye İşletmesi
12.10. Diş Sağlığı Hizmetleri Satış Geliri
12.11. Hayvan Sağlığı Hizmetleri Satış Geliri
12.12. Konaklama Gelirleri Sosyal Tes.İşl,
12.13. Yemek Servisi Gelirleri
12.14 Lokanta ve Kantin Gelirleri
12.15. Sahne ve Salon Gelirleri
12.16. Kreş ve Ana Okulu Gelirleri
12.17. Yüzme Havuzu, Spor Saha ve Salon Gelirleri S
12.18. Planetaryum ve Uzay Gözlemevi Gelirleri
12.19. Akademik Danışmanlık Hizmet Gelirleri
12.20. Kurs, Seminer Hizmetleri
12.21. Formasyon Eğitimi Hizmetleri
12.22. Lojman Kira Gelirleri
12.23. Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (Baz İstasyonu, Kantin, Bankamatik vs.)
12.24. Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri
12.25. Şartname ve Basılı Evrak Gelirleri
12.26. Bağış ve Yardım Gelirleri SGDB,
12.27. Ceza, Tazminat vb. Gelirleri
12.28. Diğer Gelirler
13. Satın Alma İşlemleri
13.1.Açık İhale Usulü Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım,Danışmanlık)
13.2.Pazarlık Usulü Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım,Danışmanlık )
13.3.Doğrudan Temin  Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım,Danışmanlık )
14.Taşınır Mal İşlemleri Süreci
14.1.Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri
14.2.Zimmet İşlemleri
14.3.Kayıtlardan Düşüm İşlemleri
14.4.Hurdaya Ayırma İşlemleri
14.5.Taşınır Yıl Sonu İşlemleri
14.6.Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri
15. Taşınmaz İşlemleri Süreci
15.1.Taşınmaz Mal Kayıt ve Konsolide İşlemleri
15.2.Taşınmaz Edinimi
15.3.Taşınmaz Kiraya Verilmesi ve Yönetimi
16. Mali Kontrol İşlemleri Süreci
16.1. İç Kontrol Faaliyetlerinin Koordinasyonu
16.2. Ön Mali Kontrol İşlemleri
16.3. Yasal Yükümlülükler Ödeme İşlemleri
16.4.Emanet Tutarları Ödeme İşlemleri
17. Bütçe ve Performans Süreci
17.1.Bütçenin Hazırlanması
17.2.Yatırım Programının Hazırlanması
17.3.Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsil İşlemleri
17.4.Bütçe Uygulama Süreci
17.5. Stratejik Planlama İşlemleri
17.6. Ödenek İşlemleri
18. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Süreci
18.1. Muhasebe Hizmetleri
18.2.Mali İstatistiklerin Hazırlanması
18.3.Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması
18.4. Mali Döneme Ait İcmal Cetvellerinin Hazırlanması
18.5.Mali Danışmanlık İşlemleri
19. Kütüphanecilik İşlemleri Süreci
19.1. Üyelik İşlemleri
19.2. Süreli Süresiz Yayın Abonelik ve Dağıtımı İşlemleri
19.3. Ödünç Verme, Kayıp ve İade İşlemleri
19.4. Kütüphanecilik Dokümantasyon İşlemleri
20.Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri
20.1. Senato İşlemleri
20.2. Üniversite Yönetim Kurulu İşlemleri
20.3. Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulları
20.4. Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları
20.5. Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı İşlemleri Fakülte, Yüksekokul, Enst.
20.6. Diğer Kurullar ve Komisyonlar
21.Genel Hizmetler Süreci
21.1.Temizlik Hizmet İşlemleri Süreci
21.2.Telekomünükasyon Süreci (Telefon, Faks, İnternet)
21.3.İçme ve Kullanma Suyu işlemleri
21.4. Tehlikeli Atık Muhafaza, İmha ve Nakliye Süreci
21.5.Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi Süreci
21.6.Çevre Düzenleme İşlemleri (Peyzaj, Ağaçlandırma, Kaldırım,bordür döşeme,vs)
21.7. Hizmet Araçları Yönetimi İşlemleri
21.8. Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri
21.9. Otopark İşlemleri
22. Personel Görevlendirme
22.1. Yurtiçi Geçici Görevlendirme
22.2. Yurtdışı Geçici Görevlendirme
22.3. 2547 13/b-4 Görevlendirmeleri
22.4. Vekâleten Görevlendirmeler
22.5. Tedviren Görevlendirmeler
22.6. Diğer Görevlendirmeler (2547 sayılı Kanunun 40/a, b, d maddeleri gereği vb.)
23. Enerji Verimliliği (Üretim, Tüketim, Tasarruf) Süreci
23.1. Aydınlatma ve Elektrik Sarfiyatı
23.2. Isıtma İşlemleri
23.3. Akaryakıt Tüketimi
24. Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri
24.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi İşlemleri
24.2.İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemler İMİD
24.3.Koruma ve Güvenlik Hizmetleri